Categorie: Bestuur

Nieuws vanuit het bestuur

27 juni 2024

Het nieuwe bestuur heeft dit jaar inmiddels vier keer vergaderd. Er is immers het nodige af te stemmen...

Laatste bestuursvergadering van ESTEL: de voorbereidingen voor ESM

14 december 2023

Op 1 december vond de laatste bestuursvergadering van ESTEL plaats. Daarbij werd onder meer de statutenwijziging vastgesteld waarmee...

Afscheid Frits Gronsveld

30 mei 2023

In juni vindt de volgende bestuursvergadering plaats van ESTEL. Op deze datum zullen we afscheid nemen van Frits...

Aanstellen Kwartiermaker

30 mei 2023

Het bestuur van ESTEL heeft besloten om de examens voor de maritieme opleidingen te gaan ontwikkelen en beheren...

Overleg bestuur directeuren maritieme opleidingen 8 mei 2023

30 mei 2023

Op 8 mei spraken bestuur en de directeuren van de zes maritieme scholen met elkaar over de toekomstige...

Bestuursvergaderingen ESTEL 24 februari en 10 maart 2023

22 maart 2023

Er hebben twee bestuursvergaderingen van ESTEL plaatsgevonden. Het bestuur heeft hierin uitgebreid gesproken over de volgende onderwerpen: Zoals inmiddels...

Bestuursvergadering 23 september 2022

28 september 2022

Tijdens de bestuursvergadering zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: De scenario’s voor de toekomstige...

Bestuursvergadering 17 juni 2022

21 juni 2022

Tijdens de bestuursvergadering is vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen in de deelsector Wegtransport en logistiek. Het aantal studenten...

Bestuursvergadering 11 maart 2022

22 maart 2022

Het belangrijkste agendapunt van deze bestuursvergadering betrof de vraag hoe we de scholen met opleidingen Transport & logistiek...

Extra bestuursvergadering 11 februari 2022

22 februari 2022

Op 11 februari vergaderde het bestuur van ESTEL over de vraag hoe we met name de onderwijsteams voor...

Bestuur 3 december 2021

20 december 2021

Het bestuur van ESTEL vergaderde op 3 december. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: ...

Terugkoppeling bestuur

29 juni 2021

Op 11 juni vergaderde het bestuur van ESTEL. Belangrijke onderwerpen waren: De positionering van ESTEL. ESTEL werkt met duidelijke...

Bestuur 4 december 2020

15 december 2020

De belangrijkste onderwerpen van de bestuursvergadering van 4 december waren het activiteitenplan en de begroting voor...

Bestuur

17 juni 2020

Op 12 juni vergaderde het bestuur online. De volgende onderwerpen werden besproken: Verschillende scholen vragen om de bijdrage...

Bestuur en overleg met directeuren Maritiem

31 maart 2020

Op 20 maart vergaderde het bestuur online. Het ging daarbij onder meer over: Activiteitenplan en begroting 2020, die...

Terugkoppeling EAC & bestuur

18 december 2019

In de afgelopen weken is er een bijeenkomst geweest voor de EAC en het bestuur. Er is ingestemd...

Terugkoppeling bijeenkomsten examenadviescommissie en bestuur

30 oktober 2019

In september zijn er weer bijeenkomsten geweest van de examenadviescommissie en het bestuur. Hieruit is het...

Kiwa als Certificerende Instelling voor certificering examenstichtingen

5 juni 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Kiwa als Certificerende Instelling voor certificering examenstichtingen

16 april 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Nieuw bestuurslid

22 februari 2018

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft Caroline Blom voorgedragen als bestuurslid namens het bedrijfsleven. In de bestuursvergadering van...

Subsectoren ESTEL

26 oktober 2016

  Het bestuur van ESTEL heeft goedkeuring gegeven om wegtransport en logistiek van elkaar los te koppelen. Als school...

Nieuw bestuurslid

29 april 2016

Met ingang van 1 april jl. heeft ESTEL een nieuw bestuurslid namens het onderwijs: Frits Gronsveld. Frits is...