Vaststellingscommissie

Namens het bestuur van ESM stelt de vaststellingscommissie de exameninstrumenten vast. ESM kent drie vaststellingscommissies; een vaststellingscommissie Maritiem, een vaststellingscommissie Transport & Logistiek en een vaststellingscommissie Bootman. De vaststellingscommissie controleert of de exameninstrumenten voldoen aan de producteisen van de norm valide instrumenten. Zij gebruikt daarbij gestandaardiseerde vaststellingsformulieren.

Exameninstrumenten worden vastgesteld volgens de vaststellingsprocedure uit het kwaliteitshandboek. Per jaar worden 3 vaststellingscommissies gepland, indien nodig wordt hiervan afgeweken.

In principe kan iedereen zich vanuit een school aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden.

 

 

Wil je deelnemen aan de vaststellingscommissie bij ESM?