Laatste bestuursvergadering van ESTEL: de voorbereidingen voor ESM

Nieuwsbericht

Laatste bestuursvergadering van ESTEL: de voorbereidingen voor ESM

14 december 2023

Op 1 december vond de laatste bestuursvergadering van ESTEL plaats. Daarbij werd onder meer de statutenwijziging vastgesteld waarmee ESTEL verder gaat onder de naam Examenservice Maritiem (ESM). Het bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de zes maritieme scholen en enkele bestuurders uit het bedrijfsleven.
De transitie van ESTEL naar ESM zal begin 2024 geleidelijk vorm krijgen. De huisstijl en de website zullen worden aangepast, de theorie-examens in Remindo zullen worden overgezet, enzovoorts.
Begin 2024 zullen ook jaarplan en begroting verder worden uitgewerkt en zal het bestuur besluiten over de inrichting van de uitvoeringsorganisatie.