ESM

ESM organiseert van, voor en door de deelnemende scholen de ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten.
Met elkaar werken we samen aan examenproducten die voldoen aan de wensen en verwachtingen van de deelnemers.

Waarom ESM?

De initiatiefnemers van ESM zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling, vaststelling en distributie van examens kwaliteitsverhogend en kostenbesparend werkt!

Hoe werkt ESM?

Wij kiezen voor een slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en breed draagvlak ontstaat. We maken gebruik van bestaande structuren (examenbanken) en van voorbeelden van andere examenleveranciers.

ESM kiest voor een professionele coördinatie en ondersteuning van de beleidsontwikkeling, examenontwikkeling, examenvaststelling en examendistributie.

Wat biedt ESM?

ESM levert examens voor de MBO-opleidingen maritiem. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers, voldoen aan de eisen van de Inspectie en de OCW-criteria voor de certificering van ingekochte examens.