Nieuws vanuit het bestuur

Nieuwsbericht

Nieuws vanuit het bestuur

27 juni 2024

Het nieuwe bestuur heeft dit jaar inmiddels vier keer vergaderd. Er is immers het nodige af te stemmen bij de transitie naar ESM. Het begon op 1 december 2023 met het besluit om Examenservices te vragen om ESM als uitvoeringsorganisatie te blijven ondersteunen. In diezelfde vergadering is ook besloten om de statuten te wijzigen, zodat die aansluiten bij de nieuwe naam en de nieuwe inrichting.

Parallel werd door de uitvoeringsorganisatie gewerkt aan een conceptjaarplan en een conceptbegroting – in eerste instantie voor het eerste kwartaal van 2024, omdat er nog geen ontwikkelagenda was opgesteld. Dat laatste is inmiddels ook gebeurd en de begroting voor heel 2024 is vastgesteld.

In dit kader is ook uitgebreid gesproken over de wijze waarop de kosten worden verdeeld over de zes deelnemende scholen. Dat was een spannend thema, mede doordat de kosten per student veel hoger zijn dan in het verleden. Er zijn minder dan 2.000 maritieme studenten, maar daarvoor moeten wel veel examens voor veel verschillende kwalificaties worden ontwikkeld en onderhouden.

Bij de verdeling van de kosten ging het vooral over de vraag hoe ESM omgaat met de grote verschillen in aantallen studenten per school: van 60 tot bijna 1.000. Op 12 juni heeft het bestuur een definitief besluit genomen: een deel van de kosten wordt evenredig over de zes scholen verdeeld, een ander deel naar rato van het aantal studenten.

Tussendoor is er ook een volledig nieuw bestuur benoemd en hebben we afscheid genomen van de bestuursleden uit de ESTEL-tijd: Florus Roelofsen namens het onderwijs en Caroline Blom en Lea van Vlier namens het bedrijfsleven. Het bestuur en de uitvoeringsorganisatie bedanken hen hier nog een keer voor hun inspanningen voor ESTEL en voor de gezamenlijke doorstart van de maritieme scholen binnen ESM.

Nu in het bestuur alle deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd, is een aparte deelnemersraad, zoals ESTEL die kende, niet meer nodig. Zijn er vragen over bestuurlijke aangelegenheden? Neem dan contact op met het bestuurslid namens jullie school:

  • Firda: Folkert Sonsma
  • Noorderpoort: Marchel Arling
  • Nova College: Jan Wieger Hof
  • Scalda: Arno Siereveld
  • STC: Hans Boele
  • Vonk: Erwin de Haan

Het bedrijfsleven wordt in het bestuur vertegenwoordigd door Gilbèrt de Bock en Noa Vork (beide voorgedragen door de KVNR).