Bestuur

Het bestuur neemt alle formele besluiten en is eindverantwoordelijk voor ESM. Het bestuur bepaalt het beleid en geeft sturing aan de stichting. Het bestuur toetst of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de scholen en bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf bestuursleden afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Hans Boele

Voorzitter

STC Group


Erwin de Haan

Secretaris/penningmeester

VONK


Arno Siereveld

Lid

Scalda


Marchel Arling

Lid

Noordepoort


Jan Wieger Hof

Lid

Nova College


Gilbèrt de Bock

Lid

KVNR


Folkert Sonsma

Lid

FIRDA