Overleg bestuur directeuren maritieme opleidingen 8 mei 2023

Nieuwsbericht

Overleg bestuur directeuren maritieme opleidingen 8 mei 2023

30 mei 2023

Op 8 mei spraken bestuur en de directeuren van de zes maritieme scholen met elkaar over de toekomstige samenwerking bij de examens voor de maritieme opleidingen. Het bestuur had eerder de voorkeur uitgesproken om die examens in onderlinge samenwerking en zonder ondersteuning van een uitvoeringsorganisatie te blijven ontwikkelen en vaststellen. Belangrijke overweging daarbij is dat de samenwerking tussen de zes scholen de afgelopen jaren is versterkt en dat er bij die scholen voldoende expertise aanwezig is.
Dat principe werd door de directeuren onderschreven met de kanttekening dat die samenwerking nog concreet moet worden uitgewerkt in een business plan. Inmiddels hebben de directeuren een profielschets ontvangen voor een kwartiermaker die het nieuwe ‘ESTEL maritiem’ kan inrichten.