Ontwikkelen examens nieuwe dossier Maritiem officier

Nieuwsbericht

Ontwikkelen examens nieuwe dossier Maritiem officier

27 januari 2021

Binnenkort wordt de in werking treding van het nieuwe dossier voor Maritiem officier verwacht. Het afgelopen jaar hebben verschillende vakgroepen al gewerkt aan het in kaart brengen van het curriculum bij dit dossier. Er is besloten om ook vanuit diezelfde vakgroepen de ontwikkeling van de benodigde examens voort te zetten.
De afgelopen weken is hiervoor overleg geweest tussen vertegenwoordigers van het Onderwijsnetwerk STCW(F), Stichting ESTEL en Annemarieke Broenink. Op basis hiervan wordt de oplevering van de examens nader uitgewerkt in een plan van aanpak.