Uitgelicht kwaliteitshandboek Distribueren – Productoverzicht en versiebeheer

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek Distribueren – Productoverzicht en versiebeheer

27 januari 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In deze nieuwsbrief gaan we in op het productoverzicht en versiebeheer. Op de website van ESTEL zijn productoverzichten te vinden voor de sectoren Maritiem, Logistiek, Wegtransport én voor de Keuzedelen. Wat houden deze productoverzichten precies in en hoe werkt het versiebeheer van ESTEL?

Productoverzicht en versiebeheer

Met productoverzichten wordt bekend gemaakt welke exameninstrumenten beschikbaar zijn. Productoverzichten zijn beschikbaar per sector. Op het productoverzicht is zichtbaar wat de actuele versie is van de gepubliceerde exameninstrumenten.

Bij het versiebeheer gelden de volgende uitgangspunten:

 • De ingangsdatum van de geldigheid van een kwalificatiedossier bepaalt de start van het ‘vanafcohort.’ In eerste instantie wordt gestart met het cohort: vanaf2016. De exameninstrumenten zijn voor alle daarna komende cohorten te gebruiken.
 • Het versienummer van een document start met 1v1. Als het document inhoudelijk gewijzigd wordt dan wordt het versienummer opgehoogd naar 1v2. Iedereen heeft er belang bij dat het best mogelijke exameninstrument ingezet wordt.
 • Indien er sprake is van spel- en grammaticafouten, fouten in de layout/ vormgeving of tekstuele inconsistenties wordt het versienummer niet opgehoogd.
 • Het versienummer van documenten die bij elkaar horen blijft gelijk aan elkaar bij een wijziging in één van de documenten.
  • Onder documenten die bij elkaar horen wordt verstaan:
   • de proeve van bekwaamheid, het beoordelingsformulier, de voorschriften en eventuele overige documenten als bijlagen
   • de casusopdracht/ het theorie-examen, het correctiemodel en eventuele overige documenten als bijlagen.
 • Wanneer een verbetering gevolgen heeft voor de examen- en beoordelingsmix wordt een nieuwe variant geldend bij hetzelfde ‘vanafcohort’ aangeboden. Dit document start met 2v1. Een school heeft de keuze om de gewenste variant in te zetten. De reden voor de nieuwe variant wordt onderbouwd in het verantwoordingsdocument van de nieuwe variant.
 • Wanneer een nieuw kwalificatiedossier beschikbaar wordt gesteld worden de exameninstrumenten beschikbaar gesteld bij een nieuw ‘vanafcohort’. Er wordt weer gestart met een versie 1v1.