Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – beoordelingssystematiek

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek Ontwerpen – beoordelingssystematiek

18 december 2019

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. In de vorige nieuwsbrief hebben we het ontwerpproces binnen ESTEL toegelicht. Het ontwerpproces bevat de inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt in de kaders en richtlijnen die ten grondslag liggen aan de exameninstrumenten. In deze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in en geven we een toelichting op de beoordelingssystematiek.

ESTEL maakt gebruik van de volgende vier beoordelingsvormen:

  • Beoordelingsvorm observatie
  • Beoordelingsvorm bewijs
  • Beoordelingsvorm mondeling
  • Beoordelingsvorm theorie

 

Holistisch beoordelen

Bij de beoordelingsvormen observatie, bewijs en mondeling hanteren we een holistische beoordelingssystematiek.
Holistisch beoordelen houdt in dat je een oordeel geeft over het geheel van de prestaties van de examenkandidaat. In ons geval het werkproces.
Dit is ook één van de redenen waarom voor holistisch beoordelen is gekozen. In een werkproces worden verschillende competenties in samenhang uitgevoerd. Hierdoor is het logisch om prestaties als een geheel te bekijken.
Daarnaast past holistisch beoordelen goed bij het bepalen van het eindniveau. Wanneer je beroepsbekwaam bent, moet je immers in staat zijn om verschillende handelingen in samenhang te kunnen uitvoeren. Een praktisch voordeel van holistisch beoordelen, is dat de administratieve handelingen beperkt zijn.

 

Een holistisch oordeel dient wel met een toelichting te worden onderbouwd. Hierdoor wordt voor alle betrokkenen duidelijk waarom de examenkandidaat onvoldoende heeft gescoord of misschien juist zeer goed. In de onderbouwing kan verwezen worden naar de onderliggende criteria. Een criterium kan dikgedrukt zijn. Dit betekent dat dit criterium minimaal voldoende moet zijn voor een minimaal voldoende oordeel op het werkproces.

 

De beoordelingsvorm theorie wordt uitgevoerd aan de hand van een correctiemodel. Iedere vraag levert een bepaald aantal punten op. In het correctiemodel staat wanneer een examenkandidaat punten voor een vraag scoort.

 

In het Kwaliteitshandboek examinering van ESTEL, maar ook in de instructie voor de beoordelaar, kun je meer informatie vinden over hoe we beoordelen bij ESTEL.
In de volgende nieuwsbrief lichten we toe hoe alle afzonderlijke oordelen leiden tot een eindoordeel op de kerntaak.