Twee vacatures voor ExamenAdviesCommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Twee vacatures voor ExamenAdviesCommissie (EAC)

18 december 2019

Voor de EAC zijn twee vacatures beschikbaar. De EAC adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de EAC neemt het bestuur besluiten.

In de EAC zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, examendeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen. Het bestuur benoemt de leden van de Examenadviescommissie.

Zie voor meer informatie de website van ESTEL

Wil je graag zitting nemen in de EAC, stuur dan uiterlijk 17 januari een korte motivatie naar info@stichtingestel.nl