Nieuwe exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Nieuwe exameninstrumenten

6 februari 2020

De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de examenbank van ESTEL:

Maritiem officier:

  • Versie 2 Theorie-examen stabiliteit ML niveau 3
  • Versie 2 Casusopdracht wetgeving en milieu niveau 3
  • Versie 2 Theorie-examen stabiliteit ML niveau 4
  • Versie 2 Casusopdracht navigatie ML (theoretisch) niveau 4

Manager transport en logistiek:

  • Versie 2 Casusopdracht distributiecentrum