Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek ESTEL uitgelicht

20 december 2021

Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het Kwaliteitshandboek. Deze keer de procedures rondom de uitvoeringsorganisatie van ESTEL.

De uitvoeringsorganisatie verricht binnen de door het bestuur aan de uitvoeringsorganisatie toegekende bevoegdheden uitvoerende werkzaamheden en stuurt deze aan. De uitvoeringsorganisatie ondersteunt iedere geleding van ESTEL. De ondersteuning betreft bijvoorbeeld het adviseren over beleid en kaders en richtlijnen. Ook wordt het gehele ontwikkel- en vaststellingsproces begeleid en worden de exameninstrumenten beschikbaar gesteld. ESTEL heeft voor de leden van een onderdeel functieprofielen opgesteld. Aan de hand van deze functieprofielen toetst de uitvoeringsorganisatie of de leden voldoen aan de functieprofielen.