23309 en 23310 Nieuwe dossiers logistiek

Nieuwsbericht

23309 en 23310 Nieuwe dossiers logistiek

20 december 2021

Diegene zijn aangemeld om mee te werken bij het ontwikkelen van de examenproducten voor de nieuwe dossiers, hebben een datumprikker ontvangen. Doel van de bijeenkomst is om met betrokkenen de opzet van de examenplannen per kwalificatie door te nemen. De bevindingen verwerkt ESTEL in een definitieve versie die dan ter vaststelling wordt aangeboden.