Extra bestuursvergadering 11 februari 2022

Nieuwsbericht

Extra bestuursvergadering 11 februari 2022

22 februari 2022

Op 11 februari vergaderde het bestuur van ESTEL over de vraag hoe we met name de onderwijsteams voor Transport & logistiek meer tevreden kunnen maken over de examens van ESTEL. Op basis van dat gesprek zullen voor de komende, reguliere bestuursvergadering op 11 maart enkele scenario’s worden uitgewerkt.
Bij die scenario’s gaat het over het intensiveren van de afstemming met de scholen, dat de afgelopen jaren – mede door corona – minder aandacht heeft gekregen. Maar ook om het ontwikkelen van extra varianten van taalexamens of theorievragen. Tijdens de deelnemersraad zullen we de scholen hierover ook informeren.
Hoewel er voor de maritieme examens ook nog veel werk moet worden verzet, is daarover al frequent contact met de ontwikkelgroepen en de opleidingsmanagers in samenwerking met de projectleider Annemarieke Broenink. Daar lijkt nu geen extra actie nodig.