Dossiers logistiek (23309 en 23310)

Nieuwsbericht

Dossiers logistiek (23309 en 23310)

25 november 2021

In oktober zijn de nieuwe dossiers opgeleverd. ESTEL gaat hiervoor de examen- en beoordelingsmix en de examenproducten ontwikkelen, valideren en publiceren. Dit doen we in 2022 met een uitloop in 2023. Hieronder een overzicht van de activiteiten die worden uitgevoerd.

  • ESTEL stelt een concept examen- en beoordelingsmix op. Daarbij kijken we naar de huidige opzet en examens. We kijken naar de verschillen met de bestaande een nieuwe dossiers. Op basis van deze analyse werken we een voorstel uit.
  • Dit voorstel bespreken we in januari met de betrokken inhoudelijke ontwikkelaars van niveau 2, 3 en 4.
  • De bevindingen uit deze bijeenkomst wordt verwerkt. Na verwerking wordt de examen- en beoordelingsmix voorgelegd ter vaststelling.
  • Met de inhoudelijk ontwikkelaars worden vervolgafspraken gemaakt over de te ontwikkelen examens. In overleg wordt de prioriteit en ontwikkel periode opgesteld.
  • Met de deelnemers van de definitieve ontwikkelgroepen worden de data voor bijeenkomsten gepland. Daarbij wordt ook afgesproken of het gaat om een fysieke of online bijeenkomst.