MVT examens

Nieuwsbericht

MVT examens

25 november 2021

In de afgelopen deelnemersraad zijn de deelnemers geïnformeerd over het onderhoudsplan voor taalexamens. Tijdens de bestuursvergadering wordt het onderhoudsplan taalexamen 2022 besproken. Daarbij is het met name van belang dat ontwikkelaars worden gefaciliteerd en voldoende tijd beschikbaar hebben voor het ontwikkelen van taalexamens.

Op dit moment lopen de volgende activiteiten.

Logistiek:
Er wordt een datum gepland voor een startbijeenkomst voor ontwikkelen taalexamens. In eerste instantie ligt de focus op logistiek supervisor.

Maritiem:
Ontwikkelen taalexamens maritiem officier loopt. Er zijn instrumenten opgeleverd, maar nog niet vastgesteld. Er wordt gekeken naar een andere invulling van de tot nog toe gehanteerde werkwijze. Er is behoefte aan een inhoudelijke en redactionele eindcontrole.

Ontwikkelen taalexamens maritieme techniek is gestart. Er moet nog nadere afstemming plaats vinden tussen de betrokken scholen. Het betreft kennis delen en afspraken maken over de inzet van ontwikkelaars.