Chauffeur wegvervoer (25671)

Nieuwsbericht

Chauffeur wegvervoer (25671)

25 november 2021

De eerste uitwerking is aangeboden ter vaststelling. De opmerkingen van de vaststellingscommissie zijn besproken met de ontwikkelgroep. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd.

  • Examens ESTEL en CBR wijze van toekennen beoordeling/score:
    • Voorstel om de examens van ESTEL af te ronden zoals gebruikelijk is voor ESTEL. Het CBR examen vermelden met behaald nog niet behaald. Als het examen van ESTEL minimaal het oordeel voldoende heeft en het examen CBR behaald dan slaagt de examenkandidaat voor de betreffende kerntaak.
  • Handelen bij ongevallen: meer het handelen zelf verwerken:
    • Bij de verantwoording uitvoerig vermeld hoe dit theoretisch en praktisch getoetst wordt in het CBR examen. In het examen van ESTEL wordt dan nader ingegaan op de wijze van afhandelen richting bedrijf/verzekering.
  • Eenduidige taal- en naamgeving documenten.
    • Dit is aangepast.

De bijgestelde examens worden op 15 december aangeboden ter vaststelling.