Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie Transport & Logistiek

20 december 2022

Op 14 december zijn de proeves voor de kerntaken B1K1 en B1K2 aangeboden ter vaststelling. De vaststellingscommissie heeft opmerkingen gemaakt over de leesbaarheid van de examenopdrachten. Er worden nu aanpassingen in de teksten gedaan. De verwachting is dat de doorgevoerde aanpassingen medio januari opnieuw aangeboden worden om vast te stellen.