Inrichting TeleToets

Nieuwsbericht

Inrichting TeleToets

17 mei 2017

In de afgelopen periode hebben wij alle vragen en opmerkingen van TeleToets gebruikers verzameld en de wensen en behoeften van de gebruikers geïnventariseerd. Naar aanleiding hiervan zijn onderstaande items aangepast.

 

Dyslexie

In de huidige situatie is er 1 product beschikbaar waarbij je per dyslexie kandidaat handmatig tijd bij kunt geven nadat het examen gestart is.

 

In de nieuwe situatie is gekozen voor het beschikbaar stellen van twee examenproducten:

  • Reguliere examens
  • Dyslexie examens (aangeduid als DYS), deze zijn voor de kandidaten met dyslexie. De extra tijd waar zij recht op hebben is hierbij reeds toegekend.

 

Opdrachten samenvoegen

Elk examen bestaat uit 2 (deel)opdrachten. In de huidige situatie moet voor elke kandidaat voor beide opdrachten ingeschreven worden en de kandidaat moet zelf voor beide opdrachten apart inloggen.

 

In de nieuwe omgeving hebben wij de examens voor je samengevoegd, waardoor de kandidaat maar 1 keer ingeschreven hoeft te worden en dus ook maar 1 keer hoeft in te loggen. De twee (deel)opdrachten volgen direct na elkaar.

 

Let op! De examentijd wordt hierdoor dus verdubbeld. Meer informatie over de tijdsduur is te vinden in het ‘document kaders en richtlijnen’.

 

Scherminrichting

In de huidige situatie is de leestekst of het luisterfragment in een casusscherm zichtbaar op het hele scherm, waarnaar de vragen en antwoordmogelijkheden volgen. Hierdoor moet de kandidaat veel klikken tussen de leestekst/luisterfragment en de vragen. De leestekst en het luisterfragment zijn nu aan de linkerzijde van het scherm zichtbaar en de vragen en antwoordmogelijkheden aan de rechterzijde, zodat de leestekst of het fragment altijd zichtbaar blijft.

 

Tijdsaanduiding

Tijdens luisterexamens was er geen tijdsaanduiding. In de release van maart is een timer (in seconden) geplaatst onder het audiobestand, zodat de kandidaat kan navigeren in het geluidsfragment. Hierdoor is de kandidaat beter in staat een moment terug te zoeken tijdens het examen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om het geluidsfragment op pauze te zetten, maar dit wordt naar verwachting meegenomen in de release van juni 2017.

 

Docent inzage

Bij docenten bestaat de behoefte om examens in te zien. Om vervuiling van de resultaten te voorkomen vragen we jullie om je als ‘test deelnemer’ in te schrijven. Het verzoek is per school gebruik te maken van één ‘test deelnemer’, dit in verband met de veiligheid rondom de examens.

 

Hiervoor zal een protocol opgesteld worden, voor verdere vragen hierover kun je een mail sturen naar info@stichtingestel.nl.

 

Voorleesfunctie voor kandidaten met dyslexie

Wij willen graag samen met Andriessen onderzoeken om een voorleesfunctie toe te voegen aan TeleToets, voor kandidaten met dyslexie. Door scholen worden er diverse voorleesfuncties gebruikt. Graag willen wij inventariseren welke voorleesfuncties gebruikt worden en wat de ervaringen zijn. Na de inventarisatie zal gekeken worden welke voorleesfuncties gekoppeld kunnen worden met TeleToets. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@stichtingestel.nl.

 

CSV-bestand filteren

Het is nu ook mogelijk om CSV-bestanden op klas en resultatenlijst te filteren.

 

Inzage kandidaten

Hiervoor komt nog een uitgebreide toelichting in het afnameprotocol. Heb je hier nu al vragen over dan kun je een e-mail sturen naar: info@stichtingestel.nl.