Veiligheid website

Nieuwsbericht

Veiligheid website

24 mei 2017

De website van ESTEL is gebouwd in een zogenaamde open source (open omgeving). Dit heeft helaas als belangrijk nadeel dat de website gevoeliger is voor hacks. Onlangs hebben we dit helaas bij twee websites van Examenservices ondervonden. De informatie die in de Examenbanken staat is wel gesloten, dus veilig. Daarnaast is gebleken dat het niet om hacks gaat die zijn gericht op de content van de websites, maar op het verleiden van gebruikers naar andere websites. Examenservices heeft besloten om alle websites voor de examenstichtingen om te zetten naar een gesloten omgeving, zodat we in toekomst geen hinder meer zullen ervaren van dit type hacks. Deze aanpassing zal naar verwachting gedurende de zomervakantie worden afgerond.