Komend schooljaar starten met Digitaal Beoordelen?

Nieuwsbericht

Komend schooljaar starten met Digitaal Beoordelen?

29 juni 2016

U bent enthousiast en u wilt komend schooljaar (2016-2017) starten met Digitaal Beoordelen?

 

Wat te doen?
Start zo snel mogelijk met de implementatie. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen zodat u snel kunt starten. In het stappenplan vindt u de uitgangspunten die gelden voor Digitaal Beoordelen.
U ziet welke acties nodig zijn voor een goede start. Belangrijk is dat u vooraf zorgt voor draagvlak en een goed plan van aanpak op basis waarvan u Digitaal Beoordelen op uw school invoert.

 

Toekennen van rollen
Voor een goed gebruik van de Digitaal Beoordelen moeten de juiste rollen worden toegekend (wie doet wat?). Het begeleiden van gebruikers vraagt dan ook specifieke aandacht. Desgewenst kan ESTEL u daarin ondersteunen. Wij bespreken dat graag met u. Neem daarvoor contact op met info@stichtingestel.nl.

 

Ga kleinschalig van start
Gaat u vooral van kleinschalig van start. Natuurlijk hoeft u niet direct met alles te beginnen. Sterker nog wij raden u aan Digitaal Beoordelen gefaseerd in te voeren. U kunt bijvoorbeeld starten met een kleine pilot voor de BPV. U kunt dan direct met de geactualiseerde kwalificatiedossiers aan de slag. Zo slaat u twee vliegen in een klap; u doet dan niet alleen ervaring op, maar belangrijker nog u zorgt dat het beheersbaar is. Na afronding van een succesvolle pilot kunt u Digitaal Beoordelen breder binnen u school uitrollen.