Onmiddellijke in werking treding van nieuwe kwalificatiedossiers

Nieuwsbericht

Onmiddellijke in werking treding van nieuwe kwalificatiedossiers

6 februari 2020

Recent zijn enkele nieuwe kwalificatiedossiers (KD’s) door SBB beschikbaar gesteld. Deze KD’s zijn met onmiddellijke ingang in werking getreden. Dit heeft in principe tot gevolg dat studenten volgens deze nieuwe KD’s mogen diplomeren. Wat betekent dit voor de exameninstrumenten van ESTEL?

Aan het eind van ieder jaar wordt in overleg met de deelnemersraad en het bestuur een opleverplanning gerealiseerd. Hierin staan de exameninstrumenten die ESTEL het komende jaar verwacht op te leveren, op basis van de wensen vanuit de scholen en de beschikbare capaciteit.

Wanneer een KD van een uitstroom van ESTEL met onmiddellijke ingang in werking treedt, zijn de bijbehorende exameninstrumenten niet ook automatisch beschikbaar. ESTEL bekijkt op basis van de wijzigingen in de nieuwe KD’s wat er moet worden ontwikkeld en maakt een inschatting van de benodigde oplevertijd. Samen met de desbetreffende scholen, de Examenadviescommissie en het bestuur wordt bekeken wat dit voor gevolgen heeft voor de opleverplanning. Vervolgens besluit het bestuur of de opleverplanning wordt gewijzigd, of dat de nieuw benodigde exameninstrumenten worden opgenomen in de opleverplanning van het jaar dat daarop volgt.