Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

Nieuwsbericht

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

31 maart 2020

 

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te passen aan de corona-maatregelen. Die sluiten aan op de Handreiking verantwoord diplomabesluit en op het Servicedocument mbo-aanpak corona-virus. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om exameninstrumenten tijdelijk aan te passen. U kunt daarvoor contact opnemen via info@stichtingestel.nl. Ook extra tips voor aanpassing van de examenuitvoering zijn welkom.