Ontwikkelgroep Binnenvaart

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Binnenvaart

25 mei 2021

Op 18 mei is de ontwikkelgroep Binnenvaart bij elkaar gekomen. We zijn aan de slag gegaan met Variant 2 van het theorie-examen Laden en lossen. Daarbij hadden we de taak om het examen aan te passen aan de nieuw opgestelde matrijs.

Daarna zijn we aan de slag gegaan met de proeve voor de passagiersvaart. Passagiersvaart is een nieuw onderdeel in het kwalificatiedossier Binnenvaart. Vanuit organisatorisch oogpunt is dit een complex examen. Aan de hand van de bedachte scenario’s worden examenkandidaten in een gesimuleerde examensetting beoordeeld.

Beide examens worden op 10 juni voorgelegd aan de vaststellingscommissie Maritiem.