Ontwikkelbijeenkomsten geïntegreerde taalexamens

Nieuwsbericht

Ontwikkelbijeenkomsten geïntegreerde taalexamens

23 september 2019

Inmiddels hebben de eerste ontwikkelbijeenkomsten plaatsgevonden voor geïntegreerde taalexamens voor de Logistieke en de Maritieme sector. Bij de geïntegreerde taalexamens wordt het resultaat van het werkproces als uitgangspunt genomen met daarbij de vraag: is de examenkandidaat in staat om de juiste taalhandelingen te produceren om het resultaat van dat werkproces te bereiken? Daarbij krijgt de examenkandidaat een beoordeling voor de taal in zijn geheel en dus niet per deelvaardigheid.

Tijdens de ontwikkeling van de geïntegreerde taalexamens kwam sterk naar voren dat vooral het kiezen van de juiste contextsituatie erg belangrijk is. Als deze ‘rijk’ genoeg is, kun je hieraan de verschillende deelvaardigheden ophangen. De docenten ervaren het als positief dat de geïntegreerde taalexamens dichter bij de beroepspraktijk aansluiten. Daarnaast is er meer ruimte om de examenopdracht zelf vorm te geven, zodat het een echt gesprek wordt.