Ontwikkelbijeenkomst Cargo handling

Nieuwsbericht

Ontwikkelbijeenkomst Cargo handling

20 december 2022

Op 1 december is de ontwikkelgroep Cargo handling via een hybride bijeenkomst bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn we gestart met het uitdenken van een concept voor de casusopdrachten voor management level. Hiervoor zijn we het curriculum langsgelopen om te bepalen wat in ieder geval moet worden geëxamineerd. Op basis hiervan hebben we een concept-matrijs opgesteld, waarbij we de matrijs voor het oude dossier als uitgangspunt hebben gebruikt. Vervolgens hebben we de concept-matrijs vergeleken met de examens van het oude dossier. Zo hebben we bepaald wat er bruikbaar was van de oude examens en welke wijzigingen en toevoegingen er nodig zijn. De docenten gaan nu aan de slag om de opdrachten verder uit te werken.

Voor het werkproces ‘aansturen van ladingprocessen’ blijft het lastig om te bepalen wat hierover moet worden geëxamineerd, omdat dit werkproces voor een deel overlap heeft met andere werkprocessen. Daarnaast willen we geen grote examendruk creëren. Er is afgesproken dat iedereen de volgende bijeenkomst een goede voorbeeldopdracht aanlevert.