Voortgang ESTEL

Nieuwsbericht

Voortgang ESTEL

20 december 2022

In de afgelopen periode hebben meerdere deelnemende scholen Transport & Logistiek aangegeven over te stappen naar ESS. Tijdens de deelnemersraad zijn de consequenties met de deelnemers besproken. Vervolgens is nog een extra overleg voor alleen de deelnemende scholen Transport & Logistiek georganiseerd.
Het bestuur van ESTEL heeft op 2 december 2022 besloten om de levering van examens voor de sectoren Wegtransport en Logistiek te beëindigen per 31 december 2023.
Voor de sector maritiem worden een 3 tal scenario’s uitgewerkt om de continuïteit te borgen.