Zomeronderhoud instrumenten 2018

Nieuwsbericht

Zomeronderhoud instrumenten 2018

3 oktober 2018

ESTEL verzamelt het hele jaar wijzigingsverzoeken én verbeteringen. Tijdens het zomeronderhoud in de maand augustus worden deze verzoeken verwerkt. Dit jaar zijn voornamelijk de formats op basis waarvan de exameninstrumenten zijn vormgegeven aangepast. Het gaat hierbij om wijzigingen die niet leiden tot een aanpassing in de inhoud of de beoordeling hiervan. Een opsomming van alle wijzigingen kunt u hier terug vinden.