Facturering ESTEL 2016

Nieuwsbericht

Facturering ESTEL 2016

29 april 2016

Deze maand verstuurde ESTEL de facturen voor 2016. De jaarlijkse bijdrage voor 2016 is € 39 (inclusief BTW) per leerling per jaar. Het gaat om de bij DUO bekende aantallen (teldatum 1 oktober 2015) voor de kwalificatiedossiers waarvoor ESTEL examens ontwikkelt. ESTEL is een platform waar scholen gezamenlijk investeren in de ontwikkeling, onderhoud en beheer van uniforme kwalitatief hoogstaande examens voor alle opleidingen transport en logistiek. Er is dan ook geen onderscheid in deelname voor specifieke opleidingen.