Onderhoud exameninstrumenten

Nieuwsbericht

Onderhoud exameninstrumenten

30 augustus 2016

In de zomerperiode heeft er onderhoud en beheer aan de exameninstrumenten plaatsgevonden. Alle examenproducten zijn bijvoorbeeld in een nieuw jasje gestoken. Nieuwsgierig? Download een exameninstrument en zie de nieuwe frisse look. Ga je examineren? Haal altijd het instrument van de examenbank af, zodat je de nieuwste versie gebruikt.

 

Beoordelingssystematiek
In de beoordeling wordt vanaf heden onderscheid gemaakt tussen een beoordeling via observatie, bewijs of mondeling. Het examenverslag maakt inzichtelijk hoe de verschillende examenonderdelen zich tot elkaar verhouden en hoe je tot een eindoordeel per kerntaak komt. Daarnaast worden de beoordelingscriteria gescoord met een 0, 1 of 2. Dit zorgt er voor dat onderwijsinstellingen het eindoordeel naast onvoldoende-voldoende-goed, makkelijker kunnen omrekenen naar een cijfer.

 

Ontwikkelingsgerichte praktijkmap
Op veler verzoek hebben we, op basis van de geleverde input, gewerkt aan opdrachten voor in de BPV. Werk je nog op papier dan staat in de examenbank de ontwikkelingsgerichte praktijkmap klaar. Ga je aan de slag met Digitaal Beoordelen dan vind je de opdrachten terug onder de button opdrachten.