Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Terugkoppeling Examenadviescommissie (EAC)

22 maart 2022

Op 16 februari is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. Zij heeft het onderstaande geadviseerd:

  • Elk jaar wordt het voorgestelde zomeronderhoud voorgelegd aan de EAC en het bestuur. De EAC is akkoord met het voorgestelde zomeronderhoud.
  • Enige tijd geleden is de beoordelingssystematiek voor de losse taalexamens voorgelegd aan de EAC. De EAC heeft destijds geadviseerd hierin 2 wijzigingen door te voeren. Deze wijzigingen zijn akkoord door de EAC.
  • Vanuit een onderwijsinstelling is het verzoek gekomen om het huidige format examenplan aan te passen naar het format van de onderwijsinstelling. De EAC heeft besloten om dit voorlopig niet te doen. Elke onderwijsinstelling heeft haar eigen visie en een daarbij aansluitend examenplan. Een examenleverancier moet alleen het hoogstnodige aanbieden zonder daarbij te voorschrijvend te worden. De EAC adviseert dat onderwijsinstellingen nog wel een keer kritisch kijken of de informatie in de huidige examenplannen van ESTEL bruikbaar is.
  • De EAC is positief dat zich nieuwe kandidaten hebben gemeld voor de Vaststellingscommissie Transport & Logistiek en verwacht dat met deze aanvulling de samenstelling een goede representatie is.
  • De conclusies van de extra bestuursvergadering van 11 februari zijn voorgelegd aan de EAC. Deze waren duidelijk en er waren geen bezwaren.