Bestuursvergadering 11 maart 2022

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 11 maart 2022

22 maart 2022

Het belangrijkste agendapunt van deze bestuursvergadering betrof de vraag hoe we de scholen met opleidingen Transport & logistiek beter kunnen bedienen. Conclusie is dat we vooral de contacten met die scholen – en ook tussen die scholen onderling – moeten aanhalen en dat we voor een beperkt aantal opleidingen extra varianten van examens willen ontwikkelen.
Die contacten zullen blijven doen in gesprekken met individuele scholen. Daarnaast zullen we de instellingsvertegenwoordigers van die scholen drie keer per jaar uitnodigen voor een sectoroverleg Wegtransport & logistiek. Daar kunnen we specifieker ingaan op de planning van ontwikkeling, onderhoud en beheer van de examens en hun wensen en verwachtingen onderling afstemmen.
Daarnaast werd de agenda voor de deelnemersraad van 13 mei 2022 besproken en werden twee nieuwe leden voor de vaststellingscommissie Transport & logistiek benoemd.