Examenservices als uitvoeringsorganisatie: hoe zit dat precies?

Nieuwsbericht

Examenservices als uitvoeringsorganisatie: hoe zit dat precies?

27 juni 2024

ESM is een examenstichting van en voor de deelnemende scholen. ESM heeft echter zelf geen personeel in dienst. Alle ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie Examenservices. Het bestuur van ESM voert de regie en neemt de besluiten.

De ondersteuning door Examenservices is heel breed:

 • Bedrijfsvoering: ondersteuning van het bestuur, secretariaat, financieel beheer
 • Ontwikkelen: het maken van nieuwe examens en dan vooral het begeleiden van ontwikkelgroepen met vakinhoudelijke experts uit onderwijs en bedrijfsleven (bij Examenservices is geen vakinhoudelijke expertise voor het maritieme onderwijs beschikbaar; wel onderwijskundige expertise en projectleiding)
 • Onderhouden en beheren: het evalueren en waar nodig aanpassen van de bestaande examens – ook weer door de ontwikkelgroepen te begeleiden
 • Vaststellen: het begeleiden van de vaststellingscommissies
 • Distribueren: zorgen dat de kennisexamens via Remindo en de praktijkexamens via de website beschikbaar zijn voor de scholen
 • Communiceren: het beheer van de website, het opstellen en verzenden van nieuwsbrieven, enzovoorts
 • Kwaliteit borgen: het opstellen van gezamenlijke kaders en richtlijnen voor de examens, het afstemmen met andere examenleveranciers en organisaties als de Inspectie en de MBO Raad; hieronder valt ook het certificeren van ESM als examenleverancier voor het mbo

Het kernteam voor ESM bestaat uit:

 • Bernice Kremer: website en nieuwsbrieven
 • Laura Baeten: onderwijskundig projectleider voor het ontwikkelen en onderhouden van examens
 • Jim Schouten: relatiemanager ter ondersteuning van het bestuur

Examenservices doet dit niet alleen voor ESM, maar ook voor zes andere examenstichtingen:

 • Examenplatform Entree voor de Entree-opleidingen
 • Examenwerk voor horeca, reizen & recreatie, brood & banket en facilitaire dienstverlening
 • Groene Norm voor de groensector (‘plant en dier’)
 • SOESV voor specialistisch vakmanschap, zoals optiek en goud- en zilversmid
 • StECI voor de creatieve industrie
 • Stem voor mobiliteit

Dit verklaart ook waarom we niet beschikken over alle vakinhoudelijke expertise voor deze sectoren. Het gaat in totaal om ongeveer 200 verschillende mbo-kwalificaties. Voor deze examenstichtingen werken ongeveer 35 mensen, waaronder heel veel onderwijskundige ontwikkelaars, maar ook een secretariaat, een financiële administratie en ICT’ers.

Daarnaast voert Examenservices ook zo’n 60.000 examens per jaar uit voor de mobiliteitsbranche, onder andere alle APK-keurmeesters en rijinstructeurs in Nederland onder de naam IBKI, voor contactlensspecialisten onder de naam SOESV en voor de groensector onder de naam Groene Erkenningen.