Bestuursvergadering 23 september 2022

Nieuwsbericht

Bestuursvergadering 23 september 2022

28 september 2022

Tijdens de bestuursvergadering zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

  • De scenario’s voor de toekomstige examenontwikkeling door ESTEL. Het aantal studenten voor Wegtransport en Logistiek loopt geleidelijk terug en de scholen zijn maar beperkt beschikbaar voor de ontwikkelgroepen en vaststellingscommissies. Er zal worden onderzocht of een vergoeding aan scholen voor het ontwikkelwerk kan bijdragen. Ook zal worden gekeken of procedures minder kwetsbaar kunnen worden ingericht. Nu komt het regelmatig voor dat de oplevering stokt door afzeggingen door de leden van ontwikkelgroepen of vaststellingscommissies.
  • In die lijn is ook gesproken over een nieuwe aanpak voor de taalexamens. Het bestuur heeft het advies van de examenadviescommissie overgenomen om te gaan werken met koppels van een of meer vakinhoudelijke docenten en een educatieve auteur voor de betreffende taal.
  • De acties naar aanleiding van de eerdere tevredenheidsmeting. Het betrof vooral opmerkingen over de hoeveelheid tekst en het taalgebruik. Dit zijn permanente aandachtspunten voor de ontwikkelgroepen. Daarnaast zorgt het gebruik van Praktijkbeoordelen ervoor dat men de informatie beter op maat en just in time krijgt gepresenteerd.
  • Het concept-activiteitenplan 2023 is besproken en zal worden gepresenteerd tijdens de deelnemersraad van 4 november 2022.