Vacature ExamenAdviesCommissie (EAC)

Nieuwsbericht

Vacature ExamenAdviesCommissie (EAC)

19 april 2022

Voor de ExamenAdviesCommissie (EAC) is vanaf volgend schooljaar een vacature beschikbaar. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een onderwijskundige achtergrond.

De EAC adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van ESTEL. Denk aan standaardformulieren, de beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten, de examen- en beoordelingsmix, het verantwoordingsdocument, etc. Op basis van de adviezen van de EAC neemt het bestuur besluiten.

In de EAC zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, examendeskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen. Het bestuur benoemt de leden van de ExamenAdviesCommissie.

Zie voor meer informatie de website van ESTEL.

Wil je graag zitting nemen in de EAC, stuur dan uiterlijk 9 mei een korte motivatie naar info@stichtingestel.nl.