Uitgelicht kwaliteitshandboek: Ontwerpen

Nieuwsbericht

Uitgelicht kwaliteitshandboek: Ontwerpen

2 december 2019

Hoofdstuk 3 in het kwaliteitshandboek beschrijft de processtap Ontwerpen van stichting ESTEL. Deze processtap bevat de inhoudelijke keuzes die gemaakt zijn in de kaders en richtlijnen die ten grondslag liggen aan de exameninstrumenten.
De examen-adviescommissie adviseert over de kaders en richtlijnen. Het bestuur stelt deze vast.

Standaardformulieren

Het ontwerpproces heeft geresulteerd in standaardformulieren die in iedere kwalificatie worden gebruikt, te weten:

  • Verantwoordingsdocument
  • Instructie examenkandidaat
  • Instructie beoordelaar
  • Beoordelingsformulieren
  • Examenopdracht per examenvorm

Verantwoordingsdocument

In deze nieuwsbrief geven we een korte toelichting op het verantwoordingsdocument.
Het verantwoordingsdocument bevat alle inhoudelijke keuzes die zijn gemaakt bij de ontwikkeling van de exameninstrumenten in relatie tot het kwalificatiedossier. Dit heeft uitsluitend betrekking op alle beroepsgerichte onderdelen uit het kwalificatiedossier.
Het verantwoordingsdocument begint met een examen- en beoordelingsmix.
De examen- en beoordelingsmix geeft inzicht in het aantal examens, de examenvormen en samenstelling van kerntaken en werkprocessen.

De examenmix is gebaseerd op een logische combinatie en herkenbare opdrachten in de beroepspraktijk, en is dus niet per se gebaseerd op de indeling zoals in het kwalificatiedossier. Tegelijkertijd is rekening gehouden met ‘behapbare’ examenonderdelen voor de examenkandidaat en beoordelaar.

Vakkennis en vaardigheden

In het verantwoordingsdocument wordt ook aangegeven hoe de relatie is tussen de vakkennis en vaardigheden en de werkprocessen. Doorgaans is de situatie dat de vakkennis en vaardigheden benodigd zijn om het gevraagde gedrag in de werkprocessen te kunnen laten zien. Worden de vakkennis en vaardigheden niet gedekt door de werkprocessen, dan is het mogelijk dat er een apart examen wordt ontwikkeld.

Meer informatie over het ontwerpproces?

Wil je meer weten over de inhoudelijke keuzes bij de andere standaardformulieren? Lees hoofdstuk 3. Ontwerpen in het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek is te vinden in de examenbank van ESTEL.