Oproep vaststellers voor geïntegreerde taalexamens

Nieuwsbericht

Oproep vaststellers voor geïntegreerde taalexamens

2 december 2019

Nu we zijn gestart met de ontwikkeling van de geïntegreerde taalexamens hebben we daarvoor ook vaststellers nodig. Hieronder kun je zien wat we van een vaststeller voor geïntegreerde taalexamens verwachten. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, neem dan contact op met info@stichtingestel.nl

Kennis

 • Uitgebreide kennis van het ERK (Europees Referentiekader). Je bent bekend met de verschillende niveaus, wat deze inhouden en wat dit betekent voor de afzonderlijke criteria (zoals grammatica, vloeiendheid enz.).
 • Bekend met de visie en uitgangspunten van ESTEL rondom geïntegreerde taalexaminering. Een handreiking is hiervoor beschikbaar.
 • Inhoudelijke kennis van de kwalificatie is niet per se noodzakelijk. De inhoud van de examenopdracht wordt beoordeeld door een vaststellingscommissie met inhoudelijke expertise.

Ervaring

 • Ervaring met (taal) onderwijs/examinering/vaststelling in het MBO.
 • Eventueel ervaring met het construeren van leesteksten.
 • Vaardig in Engels en/of Duits op minimaal B2 niveau.

Taken

 • Je beoordeelt de examenopdracht taalkundig (dus niet inhoudelijk) a.d.h.v. een vaststellingsformulier. Belangrijkste vragen daarbij zijn:
 • Lokt de opdracht/leestekst de gewenste taalproductie uit?
 • Sluit de opdracht/leestekst aan bij het gevraagde ERK-niveau?
 • Idealiter is per examenopdracht een duo vaststellers beschikbaar. Jullie beoordelen de examenopdracht eerst individueel en komen uiteindelijk tot een eindoordeel.
 • De geschatte tijd is 1 tot 2 uur per examenopdracht. Dit is inclusief overleg met de andere vaststeller.
 • De vaststelling kan plaatsvinden via mail/telefoon. Afhankelijk van de oplevering is het ook mogelijk dat een bijeenkomst wordt georganiseerd met meerdere vaststellers, zodat oordelen/werkwijzen kunnen worden uitgewisseld.