Vaststellingscommissie Maritiem

Nieuwsbericht

Vaststellingscommissie Maritiem

20 december 2021

Op 16 december is de vaststellingscommissie Maritiem online bij elkaar geweest. Allereerst mochten we een nieuw lid vanuit Noorderpoort verwelkomen. Vervolgens is een flinke agenda doorlopen, waarbij niet minder dan 20 agendapunten met bijbehorende documenten door de vaststellingscommissie zijn beoordeeld. Dit betrof documenten voor de nieuwe dossiers Maritiem Officier, Kapitein Binnenvaart en Rondvaartboot. Ook is een herkansingsversie voor een theorie-examen voor SMBW/SW6 beoordeeld. De vastgestelde examens worden gepubliceerd via de examenbank van ESTEL of Remindo. Zodra deze beschikbaar zijn, wordt dit gecommuniceerd via de nieuwsbrief.