Vaststelling Examendocumenten LM dossier 25774

Nieuwsbericht

Vaststelling Examendocumenten LM dossier 25774

24 mei 2022

Op 18 mei is de Vaststellingscommissie Transport en Logistiek bijeengekomen, om de examendocumenten van het dossier 25774 Logistiek Medewerker vast te stellen. Met drie aanwezige leden zou de Vaststelling plaats hebben kunnen vinden. Omdat niet de hele agenda behandeld kon worden, is besloten om op maandag 23 mei de Vaststelling te laten plaatsvinden.