Training voor leden vaststellingscommissies

Nieuwsbericht

Training voor leden vaststellingscommissies

30 januari 2018

Eén van de eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten stelt deskundigheidsbevordering van vaststellers en constructeurs. Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert ESTEL samen met examenstichtingen Stem, Examenwerk, SOESV en StECI een trainingstraject Beroepsgericht examens vaststellen. Bij de vaststelling van examens wordt immers bepaald of de examens kwalitatief in orde zijn en geschikt zijn voor gebruik door de deelnemende scholen. De kennis die wordt opgedaan tijdens deze trainingen zal ten goede komen van de kwaliteit van de examens. Deelnemers van de training krijgen na afronding een certificaat.

De leden van de vaststellingscommissies ontvangen binnenkort meer informatie over deze trainingen.