Update beroepsgerichte taalexamens Maritiem officier

Nieuwsbericht

Update beroepsgerichte taalexamens Maritiem officier

22 maart 2023

Sinds de update van januari zijn er weer een hoop stappen gezet voor de beroepsgerichte taalexamens van Maritiem officier. De ontwikkelgroep is online bijeengekomen op dinsdag 14 februari, waarbij we ons nieuwe ontwikkellid én de educatieve auteur hebben verwelkomd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de eerste lees- en schrijfexamens besproken.

Momenteel zet de educatief auteur de puntjes op de i bij deze examens. Op 28 maart bespreken we dit online weer met elkaar.

Ondertussen zijn we ook gestart met de ontwikkeling van de luisterexamens. De ontwikkelbijeenkomsten hiervoor staan gepland op 26 april en 23 mei.

Tot slot de examens voor spreken en gesprekken voeren: die zijn bijna vastgesteld. Op 26 januari heeft de vaststellingscommissie nog een paar voorwaardelijke feedbackpunten gegeven die we momenteel aan het verwerken zijn. De overige VC-bijeenkomsten moeten nog gepland worden; dit heeft te maken met het vertrek van een van de VC-leden en de openstaande vacature voor een nieuw lid. Mocht je dit lezen en denken: ‘dat ben ik!’, mail dan naar laura.baeten@examenservices.nl.