Taalexamens

Nieuwsbericht

Taalexamens

12 mei 2020

Het bestuur van ESTEL heeft vorig jaar besloten om geïntegreerde taalexamens te ontwikkelen. Dit houdt in dat de deelvaardigheden zoveel mogelijk in 1 taalexamen worden geëxamineerd. Binnen ESTEL is gestart met de ontwikkeling van de geïntegreerde taalexamens. Mede door de geringe beschikbaarheid van ontwikkelaars en leden voor de taalkundige vaststelling verloopt de oplevering langzamer dan verwacht. Ook zijn de reacties per sector zeer verschillend. In een aantal gevallen zijn de ontwikkelde examens inhoudelijk vastgesteld. In een aantal gevallen nog niet. Voordat ESTEL keuzes maakt over het vervolg van de ontwikkeling van de taalexamens, wil ESTEL graag met een ruime vertegenwoordiging van de deelnemers afstemmen over de visie op de taalexamens.

Wilt u ook uw ideeën hierover inbrengen? Dan maken we graag met u een online afspraak. Uw aanmelding ontvangen wij dan via info@stichtingestel.nl