Inzage theorie-examen in Remindo

Nieuwsbericht

Inzage theorie-examen in Remindo

22 maart 2022

Met de komst van Remindo kan inzage op schoolniveau geregeld worden in Remindo.

Inzage vooraf
De toetscoordinator kan vooraf een test van de af te nemen toets klaar zetten. Deze toets en de daarbij behorende vragen kunnen ingezien worden door betrokkenen van school.

Inzage tijdens het examen
Tijdens het afnamemoment is er geen mogelijkheid tot inzage voor de surveillant.

Inzage achteraf
De school kan de examenkandidaat of examenkandidaten achteraf inzage geven in het afgenomen theorie-examen.

  • De toetscoordinator vraagt een inzagerecht aan bij de helpdesk van ESTEL.
  • De helpdesk van ESTEL stelt de juiste rechten en rollen in.
  • De toetscoordinator kan voor het betreffende inzagemoment de inzage goedkeuren.

  • De examenkandidaat kan het inzage moment starten.
  • Gedurende de afgesproken tijd is de inzage beschikbaar.
  • De examenkandidaat ziet de gegeven foute antwoorden met daarbij vermeld het juiste antwoord. Op deze wijze heeft de examenkandidaat inzicht in het gemaakte werk en de daarbij behorende examenvraag of examenvragen.

We gaan ervan uit de school zorgvuldig (volgens richtlijen AVG) omgaat met inzage vooraf en achteraf.

Verder kan er een PDF document gegenereerd worden waarin de behaalde score van een theorie-examen wordt weergegeven. Kies bij ‘genereer PDF rapportage’ beoordeling.