Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Praktijkbeoordelen.nl

24 april 2019

Deelnemers van ESTEL kunnen gebruikmaken van Praktijkbeoordelen.nl voor het volgen en meten van de ontwikkeling van de student en om examens af te nemen. De volgende kwalificaties zijn beschikbaar: Binnenvaart, Goederenvervoer, Personenvervoer, Railvervoer, Logistiek, Supervisor logistiek, Middenkader Transport en Logistiek en Transportplanning.
Er is een ontwikkelingsgerichte en een kwalificerende omgeving beschikbaar.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de kwalificerende omgeving.
Examens van ESTEL kunnen digitaal afgenomen worden. Alle informatie en gegeven beoordelingen worden vastgelegd.  In andere sectoren is er al (veel) positieve ervaring mee op gedaan. Het proces van examineren wordt stap voor stap doorlopen en vastgelegd. Er kan niet vergeten worden om een beoordeling in te vullen. Dan kan de beoordeling nog niet worden vastgelegd. Daar waar nodig kan een aantekening worden toegevoegd. Als verantwoording van het afgenomen examen moet altijd een conclusie op hoofdlijnen ingevuld worden door de beoordelaar(s). Gegevens van alle betrokken zijn vastgelegd. Ook alle beoordelingen worden vastgelegd. Het eindoordeel wordt automatisch gegenereerd. Handtekeningen zijn niet nodig. Er is immers digitaal ingelogd. Alle informatie van een examen staat compact bij elkaar en is snel weer in te zien.

Meer weten over de mogelijkheden van Praktijkbeoordelen.nl voor uw onderwijsinstelling?
Neem contact op met info@stichtingestel.nl