Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl

30 januari 2018

Op 6 december kwam het Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl bijeen. In het land wordt door het bedrijfsleven positief gereageerd op Praktijkbeoordelen.nl. Voor ontwikkelingsgericht beoordelen wordt het ervaren als een prima coachingstool voor de praktijkopleider om de student te begeleiden en te helpen bij zijn ontwikkeling.

In de afgelopen tijd zijn er veel signalen binnen gekomen over het gebruiksgemak. Daarbij is de beheersbaarheid bij een groot aantal studenten een speciaal aandachtspunt. Het verhogen van het gebruiksgemak is voor nu de eerste prioriteit. De volgende stap is om te bekijken wat wordt opgepakt en hoe dit wordt uitgewerkt. In een volgende nieuwsbrief informeren we de gebruikers over de voorgenomen verbeteringen.
Twee verbeteringen zullen daarin in elk geval met voorrang worden meegenomen:

  1. Het veranderen van de volgorde van een praktijkperiode op het scherm: de laatste periode eerst.
  2. Het geven van meer bevoegdheden aan de schoolbeheerder, zodat deze niet steeds hoeft terugvallen op onze Helpdesk.
    Daarnaast is afgesproken om de schoolbeheerders actief te informeren over updates van Praktijkbeoordelen.nl. Deze komen ook op de website van ESTEL, maar actief berichten is voor de schoolbeheerders handiger. Uiteraard blijven we de gebruikers ook via de nieuwsbrieven informeren.

Heb je als gebruiker van school vragen over Praktijkbeoordelen.nl? Neem dan contact op met onze helpdesk, info@stichtingestel of (030) 608 77 33.

Voor de actuele informatie over Praktijkbeoordelen.nl zie onze website.