Voortgang ontwikkeling examens Maritiem Officier

Nieuwsbericht

Voortgang ontwikkeling examens Maritiem Officier

22 februari 2022

Op 20 januari was er een online bijeenkomst voor de opleidingsmanagers, vertegenwoordiging ESTEL en MBO-Raad en projectleider Annemarieke. Tijdens deze bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven over het ontwikkeltraject voor de OL examens voor het nieuwe dossier. De ontwikkeling verloopt voorspoedig, dus er is besloten om al dit schooljaar te starten met de ontwikkeling van de ML examens in plaats van te wachten tot volgend schooljaar.