Ontwikkelnetwerk Logistiek van start

Nieuwsbericht

Ontwikkelnetwerk Logistiek van start

23 november 2015

Op 25 november komt het Ontwikkelnetwerk Logistiek voor het eerst bij elkaar. De volgende scholen nemen daaraan deel: ROC Midden Nederland, STC-Group, Alfa College, Horizon Col-lege, Deltion College en Friesland College. Het eerste doel is te komen tot een werkbaar examenplan voor Logistiek Medewerker, Logistiek Teamleider, Logistiek Supervisor en Ma-nager Transport en Logistiek. Dat is de basis voor een grondige revisie van de examens die nu in de examenbank staan. De nieuwe examens voor de huidige dossiers zijn naar verwach-ting per maart 2016 beschikbaar. Per 1 juli 2016 volgen de examens voor de herziene dos-siers.
Wil je ook deelnemen aan het ontwikkelnetwerk? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.