Ontwikkelgroep Navigation

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Navigation

22 maart 2022

Op 14 maart is de Ontwikkelgroep Navigation samengekomen bij de MBO Raad in Woerden. De opdracht en beoordelingscriteria voor de Proeve ML zijn verder uitgewerkt. Daarnaast zijn vragen voor de Casusopdracht ML geformuleerd.