Ontwikkelgroep Cargo handling

Nieuwsbericht

Ontwikkelgroep Cargo handling

11 oktober 2021

Op 5 oktober is de ontwikkelgroep Cargo handling bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de casusopdracht varriant 1 voor operational level voor niveau 3 en niveau 4 verder uitgewerkt. We hebben kritisch gekeken naar de benodigde bijlagen en de verschillen in vraagstelling tussen niveau 3 en niveau 4. Ook hebben we de cesuur bepaald. We hebben daarnaast een start gemaakt met variant 2 en 3. De casusopdrachten voor variant 1 worden op 4 november voorgelegd aan de vaststellingscommissie Maritiem.